Polski Kongres ITS

Informujemy, że Rada Programowa PKITS jest otwarta na Państwa chęci wygłoszenia prezentacji na założone poniżej tematy:

 1. Big data - wykorzystanie danych w rozwiązaniach ITS
  1. Autonomizacja transportu
  2. Systemy zarządzania popytem
  3. Zarządzanie ruchem w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego
  4. ITS w transporcie publicznym
  5. Systemy Parkingowe
  6. Inteligentna mobilność
  7. Rola ITS w zarządzaniu utrzymaniem elementów systemów transportowych
  8. Wsparcie ITS dla ruchu pieszego i rowerowego
  9. Systemy ITS jako narzędzie poprawy BRD, w tym systemy kontroli naruszeń
  10. Krajowy System Zarządzania Ruchem i Krajowy Punkt Dostępowy – projekty GDDKiA
  11. Kierunki rozwoju ITS w perspektywie 2021-2027
  12. Finansowanie projektów ITS, prawo i zarządzanie

Szybki kontakt