Rezerwujemy czas na coroczne wydarzenie: XII POLSKI KONGRES ITS 22-23 maja 2019 r.

Cyfryzacja transportu wspierana przez UE, elektromobilność, pojazdy samosterujące, C-ITS i łączność 5G tworzą nową perspektywę rozwoju ITS. Ciekawymi i zasługującymi na uwagę tematami są: (a) podejście usługowe w rozwijaniu i wdrażaniu systemów ITS – Umowy SLA (Service Level Agreement- umowa dot. poziomu usług) oraz (b) wskaźniki KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności). Umożliwiają one, m.in., pogłębioną i ciągłą ocenę działania systemów ITS z perspektywy użytkowników transportu.

 

 

Uczestnictwo dla 2 reprezentantów sektora publicznego - bezpłatnie

 

W XI edycji wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego, których udział jest bezpłatny. Jest to wspólny sukces całej branży ITS oraz członków ITS POLSKA zaangażowanych w powodzenie naszego wydarzenia.

 

Szybki kontakt