XI Polski Kongres ITS

Uczestniczyliśmy czynnie w XI Kongresie ITS POLSKA, przypadło nam w udziale prowadzenie sesji

"Inteligentne zbieranie danych".

Swoje referaty wygłosili przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Było ciekawie o wyznaczaniu miejsc występowania LOP (Lokalnych Ograniczeń Przepustowości), czy wyznaczaniu liczby potrzebnych miejsc parkingowych na miejscach obsługi podróżnych przy pomocy symulacji ruchu drogowego.

 

Szybki kontakt