O aplikacji

Aplikacja iPOM+iPOT służy do zarządzania danymi o ruchu. Umożliwia stworzenie bazy danych węzłów-skrzyżowań (lub przekrojów) na których były wykonywane pomiary ruchu wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych wlotów i generowaniem graficznych kartogramów na przygotowanych wcześniej formularzach.

Aplikacja umożliwia generowanie arkuszy z wynikami pomiarów poszczególnych skrzyżowań (wraz z fragmentami mapy wektorowej obejmującymi dane skrzyżowanie), w pojazdach umownych (E/h) lub rzeczywistych (P/h), także wyliczonych prognoz ruchu.

Ponadto aplikacja umożliwia wrysowywanie grafów natężeń ruchu na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu (wykorzystuje wcześniej wprowadzone dane). Wizualizacja natężeń ruchu na sieci pozwala zarządzającemu siecią obserwować rozkłady potoków ruchu, wykrywać przekroczenia obciążeń ruchem i w związku z tym planować niezbędne inwestycje. Stanowi doskonałe narzędzie do analiz ruchu na zarządzanej sieci dróg i związanego z nimi planowania inwestycji.

Najważniejsze funkcjonalności

 • nowa, bardziej przejrzysta organizacja danych, formularzy pomiarowych i schematów skrzyżowań, widok głównego okna aplikacji
 • umożliwienie w warstwie bazodanowej określenia węzłów-skrzyżowań (lub przekrojów) na których były wykonywane pomiary ruchu wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych wlotów i nawiązaniem do sąsiednich, widok ekranu Skrzyżowania
 • zapisywanie wartości pomiaru z podziałem na relacje i rodzaje pojazdów, widok ekranu Wprowadzanie danych
 • możliwość zdefiniowania własnych rodzajów pojazdów,
 • samodzielne określanie współczynników przeliczeniowych z pojazdów rzeczywistych (P/h) na umowne (E/h), widok ekranu Parametry pojazdów
 • wprowadzanie pomiarów w krótszych okresach, które będą przeliczane na 1-godzinne,
 • przeliczanie danych pomiarowych na prognozy - ze współczynnikami wzrostu oddzielnymi dla: całego skrzyżowania, poszczególnych wlotów, poszczególnych relacji,
 • współczynniki wzrostu do prognoz definiowane w [%] lub liczbach bezwzględnych wzrostu, widok ekranu Ustawienia prognoz
 • generowanie arkuszy z wynikami pomiarów poszczególnych skrzyżowań (wraz z fragmentami mapy wektorowej obejmującymi dane skrzyżowanie), w pojazdach umownych (E/h) lub rzeczywistych (P/h), także wyliczonych prognoz ruchu,
 • generowanie kartogramów ruchu na danym skrzyżowaniu, możliwość konfiguracji ich umieszczania, Widok ekranu Ustawienia kartogramu rysunek z wrysowanymi kartogramami
 • wrysowywanie grafów natężeń ruchu na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu (wykorzystanie wcześniej wprowadzonych danych.), na sieci i pojedynczych węzłach/skrzyżowaniach, dla wszystkich lub wybranych rodzajów pojazdów, w danym okresie, widok ekranu Ustawienia wypełniania fragment mapy potoków
 • narzędzia do łatwego wyszukiwania węzłów (filtrowanie). widok ekranu Filtrowanie

Na życzenie użytkownika istnieje możliwość dostosowania aplikacji do jego potrzeb i/lub warunków lokalnych.

Co nowego w najnowszej wersji

W najnowszej wersji (3.1) wprowadzono następujące zmiany:

POMIARY - DANE

 • możliwość sumowania pomiarów,
 • możliwość kopiowania pomiaru do nowego pomiaru,
 • możliwość globalnego (w całej bazie) zaznaczania pomiarów i zapisywania tego stanu, z odtwarzaniem stanu zaznaczenia,
 • edycja danych pomiarowych - zmiany w oknie, możliwość bezpośredniego przechodzenia do następnego wlotu i następnego pomiaru oraz dodawania nowego pomiaru,
 • dodawanie nowego pomiaru, dane ogólne - w przypadku istnienia poprzedniego program proponuje odpowiednią godzinę rozpoczęcia nowego oraz inne dane z poprzedniego pomiaru.

Ponadto powstał dodatkowy program - do kopiowania danych pomiarowych między bazami (iPOM_Kopiowanie).

PROGNOZY

 • elastyczne zastosowanie współczynników wzrostów - możliwość zastosowania jednocześnie wzrostów % i liczb bezwzględnych do danych (do poszczególnych relacji i rodzajów pojazdów oraz do pieszych),
 • dodano współczynniki wzrostu pieszych (analogicznie jak dla pojazdów - dla całego skrzyżowania, wlotu oraz relacji L i P).

WYKRESY

 • zmiana nazw wykresów na bardziej czytelne,
 • w oknie wyboru wykresu opisy poszczególnych wykresów,
 • dodany wykres dobowy Sumaryczne całkowite,
 • prezentacja na wykresach dobowych także pomiarów krótszych niż godzinne (z możliwością ich sumowania do pełnych godzin),
 • Kartogram - wrysowywanie także dla sumy pomiarów,
 • Kartogram - usunięto niedogodność przy ustawieniach iC "Teksty skalowalne" (zmiana w iC),
 • opisy wartości - umieszczanie na oddzielnych warstwach,
 • Struktura rodzajowa - kolorowe opisy udziałów procentowych - możliwe ustawienie by pisak opisów udziałów procentowych stosował się do ustawienia pisaków poszczególnych pojazdów,
 • okna konfiguracji - szerszy opis konfiguracji w podpowiedziach do poszczególnych pól.

NRKiP

 • generowanie NRKiP także dla sumy pomiarów,

OBSERWATORZY

 • tabela z obserwatorami umożliwia dodawanie i usuwanie obserwatorów (usunięcie obserwatora z tabeli nie powoduje usunięcia z pomiarów, które już zostały opisane, jedynie z listy).

WYGLĄD

 • zmiana - likwidacja ikon poszczególnych konfiguracji i zebranie uruchamiania wszystkich ustawień w jednym oknie,
 • zmiana wyświetlania etykiet - /h - w obecnej wersji wyświetlany jest rzeczywisty czas pomiaru (czyli np. w przypadku pomiarów 15-minutowych /15 min.),
 • wyświetlanie informacji, że widoczne wyniki są: standaryzowane do 1h, przeliczone na prognozy, sumowane (w zależności od włączenia odpowiednich funkcji),
 • zmiana - w oknie z listą pomiarów dodano okno grup pomiarowych (czyli pomiarów "sąsiednich") - okno z listą pokazuje wtedy pomiary z danej grupy (istnieje także możliwość wyświetlania wszystkich pomiarów),
 • w oknie wyboru skrzyżowań dodano kolumnę wyświetlającą ilość pomiarów.

INNE

 • możliwość zdefiniowania (innego niż zdefiniowany w iOMO) folderu z mapami OMO (do wczytywania sekcji i generowania druków),
 • dodatkowe ustawienie pozwalające na wyłączenie proponowania nazwy przy zapisie na istniejącym już rysunku,
 • wyszukiwanie skrzyżowań (przycisk [Filtry])- także wg ilości pomiarów.

POTOKI RUCHU

 • możliwość generowania map potoków na podstawie pomiarów z zadeklarowanego okresu (od-do) oraz ich sumy,
 • zapis i odczyt konfiguracji wypełniania mapy potoków,
 • sortowanie listy skrzyżowań w oknie Ustaw węzeł.

Nowy program wymaga:

 • konwersji bazy danych do wersji 2.0 (program iPOM_AktualizacjaBazy.exe),
 • nowych WZ_ i formatek (dołączane),
 • programu interCAD PL w wersji 2.67.193 lub wyższej.

Wersja demonstracyjna

Dla zainteresowanych pracą programu przygotowano bezpłatną wersję DEMO działającą przez 30 dni, niezależnie od ilości uruchomień danego dnia. Wersja może być zainstalowana na jednym stanowisku komputerowym tylko raz, ponowna instalacja nie daje efektu.

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie dostępne w programie opcje, zawiera przykładowe dane i wypełnione formularze natężeń ruchu.

Wersja DEMO pozwala zapoznać się z możliwościami programu, którego odblokowanie wymaga klucza sprzętowego i kodu. W celu uzyskania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adres firmy.

Prezentacje iPOM i iPOT

W celu uruchomienia prezentacji należy pobrać samorozpakowujące archiwa a następnie rozpakować do dowolnego katalogu na dysku i uruchomić program iPOM.exe lub iPOT.exe w zależności od wybranej prezentacji.

Prezentacje są automatycznie odtwarzane w programie "Power Point Viewer" po naciśnięci przycisku POMIARY RUCHU "Prezentacja iPOM" lub POTOKI RUCH "Prezentacja iPOT".

Kategorie

Szybki kontakt