aSYG AutoCAD - Oferta

iKOM Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla środowiska AutoCAD

Oprogramowanie przeznaczone jest dla zarządców dróg, firm utrzymujących drogowe sygnalizacje świetlne i projektantów.

Oprogramowanie aSYG  pracuje w środowisku AutoCAD, jest aplikacją przeznaczoną dla osób korzystających z AutoCAD.

aSYG Sygnalizacja

iKOM Sp. z o.o. proponuje pakiet oprogramowania aSYG Sygnalizacja - dla projektantów i eksploatujących drogowe sygnalizacje świetlne.

Program w środowisku AutoCAD 2006 i następnych umożliwia wrysowanie punktów kolizji i automatyczne tworzenie matrycy kolizji, oraz programów sygnalizacji z edycją i sprawdzaniem czasów międzyzielonych po wprowadzeniu zmian.

Główne cechy:

 • obliczanie czasów międzyzielonych,
 • tworzenie matrycy kolizji,
 • automatyczne generowanie rysunków programów sygnalizacji,
 • rozdział grup na kołowe (BUS, T), piesze, rowerowe, strzałki,
 • edycja i wrysowywanie poszczególnych grup sygnalizacyjnych - podanie długości cyklu, początku i długości sygnału zielonego,
 • wizualizacja faz w dowolnej sekundzie programu,
 • narzędzia do wydłużania poszczególnych całych faz dla sygnalizacji akomodacyjnej,
 • przewijanie programu do dowolnej sekundy,
 • ewidencjonowanie skrzyżowań i programów sygnalizacji,

Program jest doskonałym narzędziem do efektywnego projektowania jak i sprawdzania zaprojektowanych rozwiązań pod kątem ich optymalizacji i bezpieczeństwa użytkowników.

Oprócz funkcjonalności wymienionych powyżej program pozwala na:

 1. wrysowanie strumieni ruchu w skali, na bazie podkładu mapowego, Widok ekranu z wrysowanymi strumieniami widok ekranu z wrysowanymi strumieniami
 2. przyporządkowanie strumieni ruchu do grup i faz,
 3. wizualizację przyjętych rozwiązań,
 4. obliczenie minimalnych czasów międzyzielonych Widok ekranu z tabelą czasów międzyzielonych (fragment), widok ekranu z tabelą czasów międzyzielonych (fragment),
 5. automatyczne opracowanie matrycy minimalnych czasów międzyzielonych Widok ekranu z matrycą czasów międzyzielonych. widok ekranu z matrycą czasów międzyzielonych

Film - program sygnalizacji, punkty kolizji, projektowanie tablic drogowskazowych i objazdowych

Pliki

Kategorie

Szybki kontakt