Oferta

iKOM Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla środowiska interCAD PL. Oprogramowanie przeznaczone jest dla zarządców dróg, firm utrzymujących drogowe sygnalizacje świetlne i projektantów.

Oprogramowanie iSYG jest częścią systemu wspomagającego kompleksowo zarządzanie siecią dróg, pracuje w środowisku InterCAD (970 EURO netto).

W skład systemu wchodzą:

 • iOMO - Operacyjna Mapa Oznakowania (mapa oznakowania), (4500 PLN netto)
 • iPOM - Pomiary ruchu (od przygotowania arkuszy pomiarowych na bazie iOMO, po wykresy i prognozy ruchu), (2200 PLN netto)
 • iPOT - Potoki ruchu (Wizualizacja natężeń ruchu na sieci na bazie danych wprowadzonej do iPOM), (2200 PLN netto)
 • iSYG - Sygnalizacja świetlna (punkty kolizji, matryca czasów międzyzielonych, programy sygnalizacji). (2200 PLN netto)

Oprogramowanie aSYG (2200 PLN netto) pracuje w środowisku AutoCAD, jest aplikacją przeznaczoną dla osób korzystających z AutoCAD, funkcjonalnie odpowiadającą programowi iSYG, rozszerzoną o nowe elementy.

Opis programu

iKOM Sp. z o.o. jako rozwinięcie pakietu iOMO (Operacyjnej Mapy Oznakowania) proponuje pakiet oprogramowania iSYG Sygnalizacja - dla projektantów i eksploatujących drogowe sygnalizacje świetlne. Program w środowisku interCAD PL umożliwia stworzenie i późniejszą edycję rysunków programów sygnalizacji (zawierające tzw. "paski").

Główne cechy:

 • biblioteka tabel do programów z siatkami sekund (zawierające od 12 do 32 grup) z narzędziami do wyboru właściwych,
 • automatyczne generowanie rysunków programów sygnalizacji,
 • możliwość wykorzystania rysunków skrzyżowania z Operacyjnej Mapy Oznakowania (jednego do wielu tabel z programami),
 • wykorzystanie narzędzi programu interCAD PL (kopiowanie, kasowanie, przesuwanie itp.),
 • rozdział grup na kołowe, piesze, rowerowe, strzałki,
 • wrysowywanie poszczególnych grup sygnalizacyjnych - podanie długości cyklu, początku i długości sygnału zielonego,
 • możliwość generowania programów końcowych - dopełnianie odpowiednio sygnałem czerwonym, żółtym migającym lub brakiem sygnału,
 • automatyczne generowanie opisów zakresu sygnału zielonego (wg załącznika nr 3 do Rozp. Min. Infarstruktury z dnia 3 lipca 2003 r.),
 • możliwość manualnej zmiany sygnału grupy (grup) na rysunku, a następnie przeniesienie do danych liczbowych w programie,
 • dodawanie dodatkowego wymiarowania sekundowego (bazowego - od punktu 0 s lub całkowite poszczególnych sygnałów), półautomatyczne kreskowanie sygnałów żółtego i braku sygnału.

Program jest doskonałym narzędziem do efektywnego projektowania jak i sprawdzania zaprojektowanych rozwiązań pod kątem ich optymalizacji i bezpieczeństwa użytkowników.

Oprócz funkcjonalności wymienionych powyżej program pozwala na:

Wersja demonstracyjna

Dla zainteresowanych programem iSYG (dla InterCAD) przygotowano bezpłatną wersję DEMO działającą przez 30 dni, niezależnie od ilości uruchomień danego dnia, ilość strumieni została ograniczona do 6. Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie dostępne w programie opcje, zawiera przykładowe dane. Wersja DEMO pozwala zapoznać się z możliwościami programu, którego odblokowanie wymaga klucza sprzętowego i kodu.

W celu uzyskania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adres firmy

Kategorie

Szybki kontakt