Oznakowanie robót

"iKOM" Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie oznakowania robót w pasie drogowym.

Znaki są ustawiane na zlecenie zamawiającego według zatwierdzonej przez zarządzającego drogą organizacji ruchu lub, w sytuacjach awaryjnych, wg typowego schematu.

Dysponujemy doświadczonym zespołem, który zapewni prawidłowe oznakowanie każdej sytuacji awaryjnej, umiejętności szybkiej analizy stosowania trafnych rozwiązań są bowiem owocem siedmioletniej współpracy z MPWiK, LPEC i innymi firmami. Oznakowaliśmy już ponad 500 robót prowadzonych w pasie drogowym.

Rozliczenia prac związanych z usługą oznakowania robót w pasie drogowym dokonujemy z wykorzystaniem opracowanej w naszej firmie kalkulacji.

Zasady według których dokonujemy wyceny:

 • w zależności od ilości znaków wyliczany jest czynsz podstawowy (stanowi on 25% wartości użytych znaków, zastosowane ceny są cenami średnimi - każda grupa znaków posiada inną cenę) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu powiększonych o koszty zakupu,
 • od ilości robocizny (ilości demontaży i montaży) oraz transportu obliczany jest zysk (25 %) - tak jak typowym układzie kosztorysowym,
 • w przypadku, gdy znaki montowane są w sposób uproszczony tj. bez użycia śrub lub taśmy montażowej stosujemy 50% obniżkę kosztów robocizny,
 • koszt robocizny wzrasta o 50 % za pracę w godzinach poza 8-15 i w dni wolne od pracy,
 • za utrzymanie znaków w terenie przez czas dłuższy niż 7 dni, naliczany jest czynsz dodatkowy 8 zł za każdy dzień ponad 7 dni,
 • za kolejne etapy oznakowania w tym samym miejscu, polegające na zmianie ustawienia znaków, naliczana jest tylko robocizna i transport.

Na życzenie klienta, przy znanym zakresie prac (posiadając np. projekt organizacji ruchu) przygotowujemy kalkulację wstępną.

Elementy oznakowania robót w pasie drogowym

iKOM Sp. z o.o. dysponuje pełnym asortymentem niezbędnym do oznakowania robót w pasie drogowym.

Dysponujemy m.in:

 • wszystkimi znakami drogowymi pionowymi (typowe, grupa wielkości - duże), także na podkładzie aluminiowym,
 • stojakami do ustawiania w/w znaków wraz z ciężarkami (obciążnikami),
 • tablicami objazdowymi F-8, F-9, F-21, F-22 oraz innymi (z możliwością ich indywidualnego wykonania do poszczególnych prac),
 • tablicami kierującymi U-3 ze stojakami oraz lampami ostrzegawczymi,
 • zaporami drogowymi U-20 ze stojakami oraz lampami ostrzegawczymi,
 • tablicami kierującymi U-21 (do oznakowania zawężeń pasa ruchu lub pobocza, w ilości wystarczającej na oznakowanie na długości max. 700 m w obszarze zabudowanym, 1400 m poza obszarem zabudowanym),
 • taśmami ostrzegawczymi U-22,
 • pachołkami drogowymi U-23,
 • tablicą zamykającą U-26,
 • 2 bezprzewodowymi zestawami sygnalizacji świetlnej wahadłowej,
 • 2 zestawami fal świetlnych.

Zapraszamy do współpracy

Kategorie

Szybki kontakt