Poziome cienkowarstwowe

"iKOM" Sp. z o.o. oferuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wykonanego za pomocą nowoczesnych malowarek hydrodynamicznych systemu Air Less - umożliwiają one uzyskanie idealnie odrysowanej krawędzi znaku poziomego, ponieważ farba rozprowadzana jest bez udziału powietrza.

Przy wykonaniu oznakowania poziomego stosujemy się do "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., poz. 2181) - Załącznik 2 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach", oraz branżowych wytycznych wykonywania oznakowania poziomego ("POD-97 Warunki Techniczne - Poziome Oznakowanie Dróg", "OST D-07.01.01 Oznakowanie Poziome").

Technologię wykonania możemy także dostosować do SST przekazanych przez zleceniodawcę.

Głównym ograniczeniem dotyczącym wykonywania oznakowania poziomego są warunki atmosferyczne - temperatura i wilgotność.
Dlatego też nasza oferta dotyczy sezonu wiosenno-letniego, wyjątkiem jest oznakowanie dróg wewnętrznych w magazynach krytych dachem.

Klientów zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt - dokonamy bezpłatnego przedmiaru robót oraz sporządzimy kosztorys.

W trakcie trwania sezonu malarskiego zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas robotami.

Poziome grubowarstwowe

"iKOM" Sp. z o.o. oferuje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

chemoutwardzalnego - dwuskładnikowa masa chemoutwardzalna układana za pomocą przyrządu typu szwajcarskiego, zapewnia dłuższą trwałość wykonanego oznakowania - przy średnim ruchu, przy pozbawionej kolein i uszkodzeń nawierzchni jest to ponad 2 lata,

prefabrykowanego - taśmy lub elementy prefabrykowane (zalecana aplikacja w trakcie wykonywania nowej nawierzchni, przy użyciu drogowego walca stalowego lub palników gazowych).

Przy wykonaniu oznakowania poziomego stosujemy się do "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., poz. 2181) - Załącznik 2 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach", oraz branżowych wytycznych wykonywania oznakowania poziomego ("POD-97 Warunki Techniczne - Poziome Oznakowanie Dróg", "OST D-07.01.01 Oznakowanie Poziome").

Technologię wykonania możemy także dostosować do SST przekazanych przez zleceniodawcę.

Głównym ograniczeniem dotyczącym wykonywania oznakowania poziomego są warunki atmosferyczne - temperatura i wilgotność.

Dlatego też nasza oferta dotyczy sezonu wiosenno-letniego, wyjątkiem jest oznakowanie dróg wewnętrznych w magazynach krytych dachem.

Klientów zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt - dokonamy bezpłatnego przedmiaru robót oraz sporządzimy kosztorys.

W trakcie trwania sezonu malarskiego zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas robotami.

Kategorie

Szybki kontakt