Informacje ogólne

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam oferować kompleksowe usługi w zakresie oznakowania dróg i ulic jako podwykonawca firm drogowych.

Wykonujemy usługi począwszy od sporządzenia projektu organizacji ruchu, przez dostawę i montaż oznakowania pionowego (tymczasowego i stałego), wykonanie oznakowania poziomego (w dowolnej technologii) kończąc na montażu Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu (UBR) takich jak płotki wygrodzeniowe, łańcuchy, bariery, słupki uchylne, progi zwalniające i innych.

Realizujemy również każde, nawet niewielkie co do zakresu, zlecenia klientów w szeroko rozumianej branży inżynierii ruchu. Wykracza to niejednokrotnie poza powyższy zakres, realizując zlecenia z zakresu plastyki, reklamy wizualnej czy też zabezpieczenia imprez masowych (koncerty, wyścigi uliczne).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w pozostałych interesujących Państwa działach.

W sprawie udzielania wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji kierujemy się zasadą, że czynimy to po nawiązaniu kontaktu osobistego, pozwalającego na ścisłe dopasowanie naszej oferty do potrzeb klienta.

Znaki A (ostrzegawcze)

W celu określenia właściwych parametrów szukanego znaku należy wybrać:

z Tab. 1. - grupę wielkości znaku
z Tab. 2. - odpowiedni typ lica znaku
z Tab. 3. - podkład znaku

Taki zestaw informacji jest niezbędny do określenia właściwego asortymentu i wyceny znaków.

Tab. 1. Grupy wielkości znaków ostrzegawczych
Grupa wielkości znakuZastosowanie
Znaki wielkie (W)
(trójkąt o boku 1200 mm)
- na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych
Znaki duże (D)
(trójkąt o boku 1050 mm)
- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
- oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h
Znaki średnie (S)
(trójkąt o boku 900 mm)
- na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
- na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
Znaki małe (M)
(trójkąt o boku 750 mm)
- na drogach gminnych,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
- na drogach wewnętrznych.
UWAGA Znaki A-7 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.
Znaki mini (MI)
(trójkąt o boku 600 mm)
- na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
- na drogach wewnętrznych,
- na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

UWAGA! Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).

Tab. 2. Wymagania minimalne typów folii na lica znaków
Usytuowanie znaku Obok jezdni Nad jezdnią
Drogi krajowe autostrady i drogi ekspresowe 2 pryzmatyczna
Drogi krajowe dwujezdniowe 2 2
Drogi krajowe jednojezdniowe międzynarodowe 2 2
Drogi krajowe inne jednojezdniowe 1* 2
Drogi wojewódzkie 1* 2
Drogi powiatowe i gminne 1* 2

*) W przypadku znaków A-7 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii typu 1 na wszystkich drogach.

Tab. 3 Podkłady znaków
RodzajUwagi
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Najczęściej stosowany
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Stosowany np. do oznakowania robót (zmniejszona waga znaku).
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy W ramce aluminiowej.

Znaki posiadają:

 • certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B"
 • świadectwo kwalifikacji IBDiM
 • certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zapewnienia jakości zgodnie z normą ISO 9001.

Ponadto istnieje możliwość wykonania znaków:

 • emaliowanego (blacha ocynkowana, malowana dwukrotnie farbą antykorozyjną + odpowiednie kolory)
 • znaku wyklejonego folią nieodblaskową - na podkładzie naklejona folia nieodblaskowa.

W/w znaki można umieszczać jedynie na drogach wewnętrznych. Nie polecamy ze względu na krótką trwałość po montażu w terenie (korozja lica znaku, podatność na wandalizm).

W przypadku koniecznośći uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Znaki B (zakazu) i C (nakazu)

W celu określenia właściwych parametrów szukanego znaku należy wybrać:

z Tab. 1. - grupę wielkości znaku
z Tab. 2. - odpowiedni typ lica znaku
z Tab. 3. - podkład znaku

Taki zestaw informacji jest niezbędny do określenia właściwego asortymentu i wyceny znaków.

Tab. 1. Grupy wielkości znaków zakazu i nakazu
Grupa wielkości znaku Zastosowanie
Znaki wielkie (W)
(średnica 1000 mm)
- na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych
Znaki duże (D)
(średnica 900 mm)
- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
- oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h
Znaki średnie (S)
(średnica 800 mm)
- na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
- na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
Znaki małe (M)
(średnica 600 mm)
- na drogach gminnych,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
- na drogach wewnętrznych.
UWAGA Znak B-20 powinien mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.
Znaki mini (MI)
(średnica 400 mm)
- na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
- na drogach wewnętrznych.
- na wąskich uliczkach zabytkowych mias

UWAGA! Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).

Tab. 2. Wymagania minimalne typów folii na lica znaków
Usytuowanie znaku Obok jezdni Nad jezdnią
Drogi krajowe autostrady i drogi ekspresowe 2 pryzmatyczna
Drogi krajowe dwujezdniowe 2 2
Drogi krajowe jednojezdniowe międzynarodowe 2 2
Drogi krajowe inne jednojezdniowe 1* 2
Drogi wojewódzkie 1* 2
Drogi powiatowe i gminne 1* 2

*) W przypadku znaków B-2 i B-20 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii typu 1 na wszystkich drogach.

Tab. 3 Podkłady znaków
Rodzaj Uwagi
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Najczęściej stosowany
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Stosowany np. do oznakowania robót (zmniejszona waga znaku).
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy W ramce aluminiowej

Znaki posiadają:

 • certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B",
 • świadectwo kwalifikacji IBDiM,
 • certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zapewnienia jakości zgodnie z normą ISO 9001.

Ponadto istnieje możliwość wykonania znaków:

 • emaliowanego (blacha ocynkowana, malowana dwukrotnie farbą antykorozyjną + odpowiednie kolory),
 • znaku wyklejonego folią nieodblaskową - na podkładzie naklejona folia nieodblaskowa.

W/w znaki można umieszczać jedynie na drogach wewnętrznych. Nie polecamy ze względu na krótką trwałość po montażu w terenie (korozja lica znaku, podatność na wandalizm).

W przypadku koniecznośći uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Znaki D (informacyjne)

 W celu określenia właściwych parametrów szukanego znaku należy wybrać:

Tab. 1. - grupę wielkości znaku
Tab. 2. - odpowiedni typ lica znaku
Tab. 3. - podkład znaku

Taki zestaw informacji jest niezbędny do określenia właściwego asortymentu i wyceny znaków.

Tab. 1. Grupy wielkości znaków zakazu i nakazu
Grupa wielkości znakuZastosowanie
Znaki wielkie (W)
(dług. podstawy 1200 mm, wys. 1200 + 300 x n, n=0, 1, 2)
- na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych
Znaki duże (D)
(długość podstawy 900 mm, wys. 900 + 225 x n, n=0, 1, 2)
- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
- oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h
Znaki średnie (S)
(długość podstawy 600 mm, wys. 600 + 150 x n, n=0, 1, 2)
- na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
- na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
Znaki małe (M)
(długość podstawy 600 mm, wys. 600 + 150 x n, n=0, 1, 2)
- na drogach gminnych,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
- na drogach wewnętrznych.
Znaki mini (MI)
(długość podstawy 400 mm, wys. 400 + 100 x n, n=0, 1, 2)
- na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
- na drogach wewnętrznych.
- na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

UWAGA! Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).

Tab. 2. Wymagania minimalne typów folii na lica znaków
Usytuowanie znaku Obok jezdni Nad jezdnią
Drogi krajowe autostrady i drogi ekspresowe 2 pryzmatyczna
Drogi krajowe dwujezdniowe 2 2
Drogi krajowe jednojezdniowe międzynarodowe 2 2
Drogi krajowe inne jednojezdniowe 1* 2
Drogi wojewódzkie 1* 2
Drogi powiatowe i gminne 1* 2

*) W przypadku znaków D-6, D-6a i D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii typu 1 na wszystkich drogach.

Tab. 3 Podkłady znaków
RodzajUwagi
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Najczęściej stosowany
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, mocowanie do krawędzi. Stosowany np. do oznakowania robót (zmniejszona waga znaku).
Podkład ocynkowany 1.25 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy 1.5 mm Podwójnie gięta krawędź, z profilem mocująco-usztywniającym.
Podkład aluminiowy W ramce aluminiowej

Znaki posiadają:

 • certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B",
 • świadectwo kwalifikacji IBDiM,
 • certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zapewnienia jakości zgodnie z normą ISO 9001.

Ponadto istnieje możliwość wykonania znaków:

 • emaliowanego (blacha ocynkowana, malowana dwukrotnie farbą antykorozyjną + odpowiednie kolory),
 • znaku wyklejonego folią nieodblaskową - na podkładzie naklejona folia nieodblaskowa.

W/w znaki można umieszczać jedynie na drogach wewnętrznych. Nie polecamy ze względu na krótką trwałość po montażu w terenie (korozja lica znaku, podatność na wandalizm).

W przypadku koniecznośći uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt..

Tablice E, F, T

Wymiary znaków kategorii E (znaków kierunku i miejscowości) zależą od przyjętej wysokości pisma, rodzaju i wielkości symboli oraz długości i liczby nazw miejscowości na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegółowych znaków w załączniku (Załącznik 1 "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach").

Wymiary znaków kategorii F (znaków uzupełniających), T (tabliczek do znaków) podane są w opisach szczegółowych poszczególnych znaków (wg załącznika j.w.).

W przypadku konieczności zamówienia takich znaków lub tabliczek prosimy o kontakt - pracownicy naszej firmy określą wymiary oraz inne dane niezbędne do ich wykonania.

Prosimy o przygotowanie treści tablicy (np. szkic), danych dotyczących kategorii drogi na której ma być ustawiona oraz ewentualnych zaleceń zarządcy drogi (uzgodnienia itp.).

Znaki G (dodatkowe przed przejazdami kolejowymi)

Wymiary znaków kategorii G (znaków dodatkowych przed przejazdami kolejowymi) podane są w opisach szczegółowych znaków zgodnie z zasadami podanymi w załączniku (Załącznik 1 "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach").

W przypadku konieczności zamówienia takich znaków lub tabliczek prosimy o kontakt - pracownicy naszej firmy określą wymiary oraz inne dane niezbędne do ich wykonania.

Prosimy o przygotowanie treści tablicy (np. szkic), danych dotyczących kategorii drogi na której ma być ustawiona oraz ewentualnych zaleceń zarządcy drogi lub przejazdu (uzgodnienia, projekt itp.).

Znaki nietypowe (inne)

iKOM Sp. z o.o. wykonuje także znaki i tablice nietypowe, na zamówienie.

Mogą to być:

 • tablice "Droga Wewnętrzna" 40 x 100 cm obustronne,
 • tablice porządkowe 50 x 70 cm,
 • tablice ze schematem osiedla (1.84 m x 1.96 m, lub dowolny wymiar),
 • tabliczki z numerem posesji, nazwą osiedla, ulicy,
 • tabliczki z nazwą ulicy,
 • tablice obustronne z mocowaniem na szczycie słupka (np. "Zakaz wyprowadzania psów", "Zakaz jazdy na rolkach", "Zakaz gry w piłkę" itp.),
 • tablice świadczeniobiorcy NFZ,
 • dowolne inne po uzgodnieniu i przedstawieniu projektu.

Technologia wykonania - odblaskowe bez zabezpieczenia lub zabezpieczone folią przezroczystą.

Istnieje możliwość zamówienia usługi montażu w terenie.

W przypadku konieczności zamówienia takich znaków lub tabliczek prosimy o kontakt - pracownicy naszej firmy określą wymiary oraz inne dane niezbędne do ich wykonania.

Prosimy o przygotowanie treści tablicy (np. szkic), danych dotyczących kategorii drogi na której ma być ustawiona oraz ewentualnych zaleceń zarządcy drogi lub przejazdu (uzgodnienia, projekt itp.).

Kategorie

Szybki kontakt