Projektowanie - inżynieria ruchu

iKOM Sp. z o.o. oferuje wykonanie wszelkich opracowań związanych z inżynierią ruchu:

Projekty stałej organizacji ruchu

 • dowolony zakres opracowań na drogach (miejskich, zamiejskich),
 • oznakowanie dróg wewnętrznych i terenów zamkniętych,
 • projekty z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień (Zarządca drogi, Policja, itd.)
 • upusty przy kompleksowym zleceniu robót oznakowania w terenie według wykonanego przez nas projektu.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu

 • bogate doświadczenie w projektowaniu (oznakowanie ponad 500 awarii w pasie drogowym),
 • krótkie terminy dzięki zastosowaniu autorskiego oprogramowania CAD - iOMO,
 • upusty przy kompleksowym zleceniu robót oznakowania w terenie według wykonanego przez nas projektu.

Projekty kompleksowego oznakowania dojazdu do obiektów

 • zaprojektowanie wyglądu tablic i ich rozmieszczenia,
 • uzyskanie zatwierdzeń lokalizacji,
 • upusty przy kompleksowym zleceniu robót oznakowania w terenie według wykonanego przez nas projektu.

Do wyceny prac projektowych wykorzystujemy opracowane i stale uaktualniane przez Izbę Projektowania Budowlanego „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2007” Rozdział 4.

Dokonujemy również indywidualnych wycen dla klientów .

Projektowanie - sygnalizacje świetlne

iKOM Sp. z o.o. oferuje wykonanie kompletnych opracowań projektowych sygnalizacji świetlnych:

 • skrzyżowania, przejścia dla pieszych,
 • sygnalizacje stałoczasowe, akomodacyjne, także z koordynacją,
 • kompleksowe opracowanie projektu - z branżą drogową, elektryczną i geotechniczną (wg wymagań inwestora),

Wykonujemy projekty zgodnie z:

Załącznikiem nr 3 ("Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach") do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., poz. 2181).

Publikacją "METODA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ" wprowadzoną Zarządzeniem Nr 20 Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.07.2004 r. do stosowania w jednostkach GDDKiA oraz zaleconą do stosowania przez zarządców dróg samorządowych oraz jednostki projektowe.

Innymi przepisami regulującymi zagadnienia projektowania sygnalizacji świetlnych.

Dokonujemy indywidualnych wycen dla klientów.

Projektowanie - analizy komunikacyjne

iKOM Sp. z o.o. oferuje wykonanie kompletnych opracowań analiz komunikacyjnych:

 • centra handlowe (projektowane, istniejące),
 • stacje paliw,
 • obiekty przydrożne itp. - kompleksowe opracowanie analizy - z inwentaryzacją w terenie, pomiarami ruchu (dostosowanie do wymagań inwestora).

Dokonujemy indywidualnych wycen dla klientów.

Szybki kontakt