Zgłoś awarię

Wszelkie usterki oraz braki oznakowania w rejonach utrzymania prosimy zgłaszać pod alarmowy numer telefonu:

519-121-167

lub

w dni powszednie
w godzinach 7.00-15.00
tel. 81-524-50-21 oraz 81-524-50-22

Rejony oznakowania

Szybki kontakt